Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Biết tìm ở đâu


Tình cảm vốn dĩ như gia vị, nêm nhiều thì mặn, nêm ít thì nhạt. Cuối cùng, cũng chẳng tránh được, có lúc, người ta không còn hứng thú với thứ gia vị đó nữa…
Biết tìm ở đâu một tình bạn trong như nước lọc, để không cần nêm, miệng ai cũng có thể uống cả đời?

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

ĐỢIMai Mai đã cập nhật ảnh bìa của cô ấy.
Hãy yên lòng đứng nơi ấy đợi anh!
Anh sẽ đến nhanh, nhé em! Đừng vội.
Thoáng lúc nào thấy đôi chân mệt mỏi,
Em cứ ngồi, anh sẽ tới gặp em.😍
(Em là ai thế?!?!?!)