Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

DỊU ÊM

Một Sài Gòn rất khác khi về đêm
Rất dịu êm, không bon chen, vội vã
Thoảng qua thềm, lời thì thầm cỏ lá
Là nồng nàn, hương ngát chốn bình yên